pərvanəsifət

pərvanəsifət
f.ə. pərvanə xasiyyətli, pərvanə xislətli

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • eşqli — sif. Hərarətli, həyəcanlı, ehtiraslı. Eşqli qəlb. – Qan salmağa aralığa; Çox eşqli pərvanəsən. «Qurbani». <Rüxsarə> . . ancaq Həsənin hərarətli nəfəsi ilə eşqli dodaqlarını hiss edirdi. T. Ş. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mümkün — sif. <ər.> 1. Hər hansı şərait daxilində həyata keçə bilən, ola bilən. <Südabə:> . . İndi deyin görüm, siz kimsiniz? Rica edirəm, mümkünsə bu dəfə həqiqətini deyin. M. İ.. Mümkün deyil – imkan xaricindədir, ola bilməz. Artıq onu da,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nankor — sif. və is. <fars.> Yaxşılıq bilməyən, haqq say itirən, yaxşılığı yerə vuran, duz çörək itirən. <Şeyx Hadi:> Mərvan! Görmədim mən sənin qədər nankor; Bir gözün kor deyil ki, vicdan kor! H. C.. <Gileygüzarov:> Mən bu hekayəni… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qısqanc — sif. 1. Çox qısqanan. Qısqanc ər. Qısqanc qadın. – Bir birinə rəqib kəsilən və sönük piltənin bozumtraq alovunu qucaqlamaq istəyən qısqanc pərvanələrin son dəstələri qırılır və dəli bir sevgiyə qurban verilirdi. M. S. O.. 2. Paxıl, qibtə edən. 3 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üst — sif. və zərf 1. Bir şeyin ən yuxarı səthi, üzü; üzər (alt ziddi). Şkafın üstünü təmizləmək. – Sona kağızı mizin üstünə qoymuşdu. N. N.. Dildarın hirsi xeyli soyumuş, köpü bir az alınmışdı. Könülsüz könülsüz gedib, kuşetkanın üstündə oturdu. Ə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaxmaq — 1. f. 1. Qatı, yağlı bir maddəni bir şeyin üstünə sürtüb yaymaq. Çörəyə kərə yaxmaq. – Çıxdım Aya baxmağa; Qapıya qıfıl taxmağa; Qıza xına gəlibdi; Əllərinə yaxmağa. (Bayatı). <Məşədi İbad:> Görünür ki, heyvan balası dəllək xınanı pis… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dustaq — is. 1. Həbs olunmuş, yaxud dustaqxanada saxlanılan adam; məhbus. Dustaqlar gözdən qeyb olanacan camaat dallarınca baxırdı. Ə. H.. Qadın yalnız dustaqlara deyil, bəzən üç nəfər qarovul üçün də yemək gətirirdi. M. S. O.. Məşədi Şərəf danışdıqca… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”